Çankırı Caddesi VAKIF İŞHANI NO:67 KAT: 4 Altındağ / ANKARA

OPERATÖRLÜK KURSU

Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) İş Makinesi Operatörü Kimdir?
Beko Loder Operatörü; Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) Tipi İş Makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?

Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) Tipi İş Makinesi Kurs Programı 17/06/2009 tarih ve 73 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.

 • Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında BekoLoder Kullanıcıları Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorundadır.
 • İş Güvenliği Uzmanları’da firmalarda Risk değerlendirme yaparken Beko Loder kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
 • Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de Beko Loder kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 • Kiralık bir Beko Loder’iniz varsa kiralamak istediğiniz firma, şantiye size Beko Loder Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 • Karayolunda hareket eden Bekoleder kullanıcıları’da Karayolu Trafik Mevzuatı gereği Beko Loder Operatörlük belgesi almak zorundalar.

Beko Loder Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 36’da; Motorlu araçların, Sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Beko Loder Operatörlük Belgesini G sınıfı Sürücü Belgesine Çevirmelimiyim?

G sınıfı Sürücü Belgesi Karayolları Trafik Kanununa göre Karayolunda hareket edecek araçları kullanmak için gerekli olan bir belgedir. Kullandığınız Beko Loder ile Karayoluna çıkacaksanız Ehliyetinize “G” sınıfı sürücü belgesi olarak işletmeniz gerekmektedir.

 • Beko Loder Operatörü; Beko Loder’i sadece şantiye alanları ve firma içlerinde kullanacağı zaman Operatörlük Belgesinin (sertifikanın) alınması ve özlük dosyasında saklanması yeterli olacaktır.
 • Bunun yanında bazı firmalar Beko Loder Operatörünün Beko Loderi şantiye alanları ve firma içlerinde kullanacak olasalar bile, Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) İş Makinesi Operatörlük Belgesinin eliyete işlenmesini istemektedir.
 • Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de Beko Loder kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 • Ehliyetiniz Varsa; Operatörlük Belgesini sürücü belgesine “G” sınıfı olarak işletebilirsiniz.
 • Ehliyetiniz Yoksa; Operatörlük belgesi aldıktan sonra Trafik ve İlkyardım sınavına girmek şartıyla “G” sınıfı sürücü belgesi alabilirsiniz.
 • Karayolunda ise Beko Loder kullanıcılara Trafik Memurları G sınıfı sürücü belgesini sormaktadır.
BEKO LODER KAZICI YÜKLEYİCİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve azıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) Tipi İş Makinesi programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan İş Makinaları ve Operatörlük Kursundan alınır.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 5 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.

Biçer Döver Nedir?

Ekinleri hasat etme amacıyla üretilen ve büyük tarlalardaki ekinleri kısa sürede biçerek, ekinin tanesiyle sapını birbirinden kolayca ayırabilen makinalara biçerdöver denir.

Biçerdöver ehliyetini kimler almalıdır ?

Biçerdöver grubuna giren bütün araçların operatörleri iş güvenliği yasası gereğince biçerdöver ehliyeti almak durumundadır.

Biçerdöver ehliyeti alacak adaylar kursda yapılacak olan teorik ve uygulamalı yapılan eğitimden sonra .M.E.B’nın yetkilendirdiği müfettişler nezaretinde kurs binasında sırasıyla yazılı , sözlü ve uygulamalı bir sınava tabi tutulur. Bu üç sınavdan da başarılı olan adaya (70/100 puan) sınav gününü takiben yaklaşık bir hafta içinde Biçer döver  operatörlük sertifikası verilir.Aday bu sertifikayla beraber biçerdöver’i iş sahasında (tarla) kullanabilir .Fakat bu belge ile trafiğe çıkamaz.Biçer Döver Operatörü  eğer trafiğe çıkmak istiyorsa bu sertifikayı ehliyetine işletmek durumundadır.Bu durumda operatör trafik tescil şube müdürlüğünden randevu alarak ve istenen evrakları eksiksiz vermek kaydıyla aynı gün içinde G sınıfı(biçerdöver)  işlenmiş ehliyetini alabilir.

BİÇERDÖVER OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınavın niteliği: yazılı sınav 50 sorulu test sınavı şeklindedir.Bu soruların 25’i klasik motor dersi ile ilgili , 5’i hidrolik sistem 5’i peryodik bakım ve diğer 15’i de biçerdöverlerin sınıflandırılması ile emniyet tedbirleri ve iş kazalarının önlenmesi ile ilgili olacaktır.Ardından yapılan mülakat bütün konuları kapsayacak şekilde sözlü olarak yapılmaktadır.

Uygulama sınavı da kursun iş sahasında kursun Biçerdöver makinesinde yine müfettişlerin gözetiminde klasik biçerdöver hareketlerinin yaptırılarak adayın yetkinliğinin ölçülmesi şeklinde olur.Uygulama sınavından da başarılı olan kursiyere Biçer Döver operatörlük Belgesi verilir.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • 1 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sabıka kaydı Dilekçesi
 • Diploma Fotokopi
 • Sağlık Raporu

Dozer ehliyeti nasıl alınır? Dozer oparatörü ne iş yapar?

Kazı, dolgu, yarma, çekme ve itme işlemlerinde kullanılan iş makinalarıdır. Makinanın bıçak takılmamış şekline TRAKTÖR de denir. Bir inşaat çalışmasında ilk giden dozerdir. Dozerlerin bıçak boyları değişik olup çeşitli işlerde kullanılma özellikleri vardır. Dozerler değişik işlerde iş verimlilikleri ve etkinlikleri diğer makinalara göre üstün olan makinalardır. Paletli dozerler neredeyse tüm inşaat alanlarında önemli olan bir iş makinasıdır. Temizlikten, kaya sökmeye, hacimli itme den saha düzeltmeye kadar çok geniş kullanım alanlarları vardır.

Dozer Operatörü Kimdir?

Dozer Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde dozer ve ataşmanlarını kullanarak, arazide kazı, tesviye, söküm, yıkım, hafriyat, depolama vb. işlemleri emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Dozer operatörü görevleri

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir

Dozerin kullanıldığı yerler
 • Her çeşit kazı işlerinde,
 • Kabaca yapılması istenen tesviye işlerinde,
 • Dolgu malzemelerinin yayılmasında,
 • Her çeşit enkaz kaldırma işlerinde,
 • Zemin örtülerinin temizlenmesinde,
 • Kar ve buz temizlenmesinde,
 • Kazılan malzemenin 90 m.’ye kadar itilerek taşınmasında,
 • Dağlık ve kayalık arazide yolların açılmasında,
 • Yumuşak zeminlerde devrilmiş ya da batmış iş makinalarının kurtarılmasında, kullanılırlar
DOZER OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

Dozer ehliyeti için kursiyer 50 soruluk Motor testine tabi tutulur. Sınav sonucunda Direksiyon sınavına girerek geçerse belgeyi almaya hak kazanır. Kursiyer hangi iş makinası için sınava girmişse Sertifikaya o iş makinası adı yazılır.

Not:Dozer operatörlük belgesi alan operatörler,bu almış oldukları belgeleri dozer paletli olduğu için ehliyete dönüştüremezler.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 1 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.

Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) İş Makinesi Operatörü Kimdir?
Ekskavatör Operatörü; Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) Tipi İş Makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir ?

Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) Tipi İş Makinesi Kurs Programı 17/06/2009 tarih ve 73 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.

 • Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Ekskavatör Kullanıcıları Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorundadır.
 • İş Güvenliği Uzmanları’da firmalarda Risk değerlendirme yaparken Ekskavatör kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
 • Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de Ekskavatör kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 • Kiralık bir Ekskavatör’ünüz varsa kiralamak istediğiniz firma, şantiye size Ekskavatör Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 • Karayolunda hareket eden Ekskavatör kullanıcıları’da Karayolu Trafik Mevzuatı gereği Ekskavatör Operatörlük belgesi almak zorundalar.

Ekskavatör Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 36’da; Motorlu araçların, Sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

EKSKAVATÖR OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel MÖğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve azıma ve Yükleme (Ekskavatör) Tipi İş Makinesi programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan İş Makinaları ve Operatörlük Kursundan alınır.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 1 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.

Asfalt ve Beton Serme (Finişer) Makinesi Operatörü Kimdir?
Finişer Operatörü; Asflat ve Beton Serme (Finişer) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Asfalt ve Beton Serme (finişer) Tipi İş Makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Asfalt ve Beton Serme (Finişer) Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?
 • Asfalt ve beton Serme (Finişer) Makinesi Kurs Programı 27/05/2005 tarih ve 179 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.
 • Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Finişer Kullanıcıları Asfalt ve beton Serme (Finişer) Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorundadır.
 • İş Güvenliği Uzmanları’da firmalarda Risk değerlendirme yaparken Finişer kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
 • Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de Finişer kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 • Kiralık bir Finişeriniz varsa kiralamak istediğiniz firma, şantiye size Finişer Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 • Karayolunda hareket eden Finişer kullanıcıları’da Karayolu Trafik Mevzuatı gereği Finişer Operatörlük belgesi almak zorundalar.

Finişer Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 36’da; Motorlu araçların, Sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

FİNİŞER OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

Asfalt ve beton Serme (Finişer) Makinesi Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel MÖğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve Asfalt ve beton Serme (Finişer) Makinesi programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan İş Makinaları ve Operatörlük Kursundan alınır.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 1 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi;
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi veya dilekçe

Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörü Kimdir?

Forklift Operatörü; Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?

Kaldırma ve Yükleme (forklift) Tipi İş Makinesi Kurs Programı 17/06/2009 tarih ve 74 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.
Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Vinç Kullanıcıları Kaldırma ve Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorundadır.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre “Kaldırma ve/veya iletme araçları Standartlarda süre belirtilmemişse Kontrol periyodu (azami süre)1 Yıldır” denmektedir. Kontrole gelen İNSPECTOR’ler (denetçiler) tavan vinç kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.

 • İş Güvenliği Uzmanları’da firmalarda Risk değerlendirme yaparken Vinç kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
 • Çalıima Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de Vinç kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 • Karayolunda hareket eden Mobil Vinç kullanıcıları’da Karayolu Trafik Mevzuatı gereği Forklift Operatörlük belgesi almak zorundalar.

Vinç Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 36’da; Motorlu araçların, Sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

FORKLİFT OPERATÖRLÜK OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

Kaldırma Yükleme (Forklift) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve Kaldırma Yükleme forklift programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan İş Makinaları ve Operatörlük Kursundan alınır.

Operatörlük Kurslarına  Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 1 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi;
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi veya dilekçe

Greyder operatör belgesi G sınıfı ehliyetlerinden biridir. Kursu tamamlayan kişi Greyder operatörü belgesi alır.
Greyder Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, greyder kullanarak yol ve arazide tesviye, reglaj, şev kesme, hendek açma vb. yüzey işlemleri ile zemin gevşetme ve kar temizleme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Genel olarak greyderler, tesviye işlerinde, şey meyillendirme, hendek kazma ve yol yapımı için kullanılan çok amaçlı makinalardır. Ayrıca uygun bir şekilde kullanıldıkları takdirde, tesviye ve bombelik verme, karıştırma ve yayma, malzemeyi yana yığma işleriyle birlikte hafif kazıma işlerinde de kullanılırlar. Bu işler greyderin bıçağı, kazmaları ve riperleri ile yapılır. Greyderler ağır kazı işleri için (dozer gibi) uygun makinalar değildirler.

Greyder bıçaklarına sınırlamalarına bağlı olarak istenilen herhangi bir açı verilebilir. Bıçağın yapısal kuvveti ve duruşu, greyderin dozer gibi iş yapmasını ön ler. Greyderler, yalnız orta sert malzemede derin olmayan kazılar yapabilirler.

Greyderlerde normal bıçak durumları;
 • Hendek kazı pozisyonu,
 • Yüksek şey kazısı pozisyonu,
 • Düz taban hendek kazısı pozisyonu gibi işlerde ayarlanabilir.

Greyderlerin arka ve ön tekerleklerindeki lastik dişleri dönüş yönüne göre birbirlerine zıttırlar. Arka tekerleklerin güç ile çalışması ve yer ile temas halinde bulunan “V” dişi noktasının daha iyi çekme yapması ön ve arka tekerlek dişlerinin birbirine ters olmasından kaynaklanır. Ön tekerlekler arka tekerleklere göre daha geç aşınırlar. Ön tekerleklerin gerektiğinde sağa ve sola doğru yatırılabilir olması, keskin dönüşlerde avantaj sağlamakta ve greyderin ön tarafinın kazı yönüne doğru çekilmesini engellemektedir.

Lastiklerin diş durumuna göre takılmasının cer işleminde ve lastiğin kendi kendini temizlemesinde fonksiyonu büyüktür. Greyder lastiklerinin yanaklarında takılma şekli “OK” ile gösterilmiştir. Yanlış takılan lastiklerin dişleri arasına pislik dolacağı için cer gücü azalacaktır

Greyderlerin Kullanıldığı Yerler
 • Zemin tesviye ve şekil verme işlerinde,
 • Yol drenaj hendekleri kazılarında,
 • Hendek şevlerinin düzeltilmesinde,
 • Zemin üstü artık tabakaların kazınmasında,
 • Kar kürüme işlerinde,
 • Yol bakımında dolmuş hendeklerin temizlenmesinde,
 • Bozulmuş olan yol satıhlarının düzeltilmesinde
 • Asfalt serim işleri gibi işlerde kullanılırlar

Feza Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

Greyder ehliyeti için kursiyer 50 soruluk Motor testine tabi tutulur.teorik  Sınav sonucunda başarılı olduğu takdirde uygulamalı  sınavına girerek geçerse greyder operatörlük belgesini almaya hak kazanır. Kursiyer hangi iş makinası için sınava girmişse Sertifikaya o iş makinası adı yazılır.

Not: Greyder ehliyeti belgesi almak isteyen kişinin her hangi bir ehliyeti olmasada müracaat edebilir.
Ehliyeti yoksa trafiğe çıkamaz, ancak şantiyede,tünelde trafiğe kapalı alanda kullanabilir

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • 1 adet Vesikalık Fotoğraf
 • Sabıka kaydı Dilekçe
 • Diploma Fotokopisi
 • Sağlık Raporu

Beton pompası, mikser, transmikser, kar küreme aracı, vidanjör, çöp kamyonu, kaya kamyonu, kamyon damperi haricinde kamyon üstü aparat takılı tüm araçlar iş kamyonu sayılır.Bu araçların herhangi birini kullanan sürücü iş güvenliği yasası gereğince İş Kamyonu Operatörlük belgesini almak durumundadır.

 

İş Kamyonu Operatörlük ehliyeti alacak adaylar kursda yapılacak olan teorik ve uygulamalı ve hafta sonları yapılan eğitimden sonra.M.E.B’nın yetkilendirdiği müfettişler nezaretinde kurs binasında sırasıyla yazılı , sözlü ve uygulamalı bir sınava tabi tutulur. Bu üç sınavdan da başarılı olan adaya (70/100 puan) sınav gününü takiben yaklaşık bir hafta içinde operatörlük sertifikası verilir.Aday bu sertifikayla beraber trafiğe çıkamaz.Aday eğer trafiğe çıkmak istiyorsa bu sertifikayı ehliyetine işletmek durumundadır.Bu durumda aday trafik tescil şube müdürlüğünden randevu alarak ve istenen evrakları eksiksiz vermek kaydıyla aynı gün içinde G sınıfı(iş kamyonu) işlenmiş ehliyetini alabilir.

Bu Aracı kullanabilmek için 4857 sayılı iş kanununun 85. maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanmış 31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin mesleki eğitimlerine dair tebliğ” ye göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan operatörlük belgesini almak zorunludur.

Operatörlük Belgesine sahip olmayan kişiler yasal olarak bu aracı kullanamaz.
İş Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde kullandırıldığı tespit edildiği takdirde iş kanunun 105. maddesine göre işverenler suçlu sayılırlar ve bu tür elemanları çalıştıran işverene çalıştırdığı her işçi için ayr ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanır.

Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir.
Operatörde kullandığı iş makinesinin türüne uygun operatörlük belgesi mevcut değilse kaza durumunda kasko hiçbir ödeme yapmaz. eğer kaza karayolunda gerçekleşirse kaskonun ödeme yapabilmesi içinde operatörün G sınıfı (İş Makinesi) Sürücü belgesine sahip olması gerekir.

İŞ KAMYONU OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

İş Makinası ehliyeti için kursiyer 50 soruluk Motor testine tabi tutulur. Sınav sonucunda Direksiyon sınavına girerek geçerse belgeyi almaya hak kazanır. Kursiyer hangi iş makinası için sınava girmişse Sertifikaya o iş makinası adı yazılır.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 1 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.

Kule vinç, genellikle şantiyelerde sabit ya da hareketli (genellikle sabit) bir taşıyıcı üzerinde ağır yüklerin yatayda ve düşeyde taşınmasını sağlayan çelik strüktürdeki bir makinedir.

Kule gibi yükselen bir gövdesi olduğundan bu şekilde isimlendirilmiştir. Gövde bölümü dışında BOM adı verilen ağırlık taşıyan kolu vardır. Bu kolu dengelemek için bomun arka ucunda denge taşları vardır.

Kule vinçlerin birçok tipi vardır. Kendi başlarına ayakta durabildikleri gibi bina yükseldikçe onunla beraber yükselirler. Yapıya çeşitli aralıklarla atılan bağlantı ankrajlarıyla sabitlenirler.

Kule vinçler yükseltilmek istendiğinde orta kısımlarında bulunan ekleme bölümünün vinci ortadan ayırıp yükseltir, bu oluşan yeni boşluğa vinç dışarıdan gelen ek parçayı kaldırıp yanaştırır.

Yanaşan parça içe alınıp monte edilir ve bağlanır. Kule vinçleri, kule vinç operatörleri yönetir. Gövde ile bomun kesiştiği yerde bulunan kabinde çalışırlar.
Kule Vinçleri kullanma yetkisi olan yani vinç operatörlük belgesi olan operatörlerin kullanması gerekmektedir..

KULE VİNÇ OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

Kule Vinç ehliyeti için kursiyer 50 soruluk Motor testine tabi tutulur. Sınav sonucunda Direksiyon sınavına girerek geçerse belgeyi almaya hak kazanır. Kursiyer hangi iş makinası için sınava girmişse Sertifikaya o iş makinası adı yazılır.

NOT:Kule Vinç operatörlük belgesine sahip olan kişilerin,Trafiğe çıkmadıklarından dolayı operatörlük belgelerini ehliyete dönüştürme zorunluluğu yoktur.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 1 adet Fotoğraf,
 • Öğrenim Belgesi,
 • Sağlık Raporu,
 • Cumhuriyet Savcılığı Dilekçesi veya belgesi

Loder Operatörü; Kazıma ve Yükleme (Loder) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder) Tipi İş Makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?

Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) Tipi İş Makinesi Kurs Programı 17/06/2009 tarih ve 73 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.

 • Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Loder Kullanıcıları Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorundadır.
 • İş Güvenliği Uzmanları’da firmalarda Risk değerlendirme yaparken Loder kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
 • Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de Loder kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 • Kiralık bir Loder’iniz varsa kiralamak istediğiniz firma, şantiye size Loder Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 • Karayolunda hareket eden Loder kullanıcıları’da Karayolu Trafik Mevzuatı gereği Loder Operatörlük belgesi almak zorundalar.

Loder Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 36’da; Motorlu araçların, Sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

LODER OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel MÖğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve azıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) Tipi İş Makinesi programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan İş Makinaları ve Operatörlük Kursundan alınır.

Not: Loder ehliyeti belgesi almak isteyen kişinin her hangi bir ehliyeti olmasada müracaat edebilir.
Ehliyeti yoksa trafiğe çıkamaz, ancak şantiyede,tünelde trafiğe kapalı alanda kullanabilir

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 1 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi;
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi veya dilekçe

Mixer, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mobil ve yer (sabit) beton pompa makinelerini, beton dökümüne hazırlama, beton dökme ve döküm sonrası bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

İş Makinesi operatörlük belgesi olmayan bir kişi yasal olarak iş makinesi kullanamaz. Belgesiz işçi çalıştıran işverenler7/7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 1475 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

İş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde kullandırıldığı tesbit edildiği takdirde iş kanunun 105. maddesine göre işverenler suçlu sayılırlar ve bu elemanları çalıştıran işverene çalıştırdığı her işçi için ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanır.

MIXSER OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

Kaya kamyonu, çöp kamyonu , vidanjör, mikser, transmikser, beton pompası, kar küreme ve önüne apart takılanlar tüm kamyonları kullananlar alabilir.İş kamyonu Mixer ehliyeti için kursiyer 50 soruluk Motor testine tabi tutulur. Teorik sınavı başarı ile tamamlayan kursiyer uygulama sınavına girer.bu sınavıda başarı ile tamamlayan kursiyere İş Kamyonu Mixer Operatörlük Belgesi  almaya hak kazanır. Kursiyer hangi iş makinası için sınava girmişse Sertifikaya o iş makinası adı yazılır.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 1 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.

Silindir Operatörü; Zemin Sıkıştırma Makineleri (Silindir) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Zemin Sıkıştırma Makineleri (Silindir) Tipi İş Makinesi çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.
Zemin Sıkıştırma Makineleri (Silindir) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?

Zemin Sıkıştırma Makineleri (Silindir) Tipi İş Makinesi Kurs Programı 10/02/2010 tarih ve 7 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.
Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Zemin Sıkıştırma Makineleri (Silindir) Tipi İş Makinesi Kullanıcıları Kaldırma, Zemin Sıkıştırma Makineleri (Silindir) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorundadır.

 • Karayolları 42. maddesi gereğince; Zemin Sıkıştırma Makineleri (Silindir) Tipi İş Makinesini yalnız Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Operatörlük Belgesine sahip kişiler kullanabilir.
 • İş Güvenliği Uzmanları’da firmalarda Risk değerlendirme yaparken silindir kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
 • Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de Silindir kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.

Silindir Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

SİLİNDİR OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

Zemin Sıkıştırma Makineleri (Silindir) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel MÖğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan İş Makinaları ve Operatörlük Kursundan alınır.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 5 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.

Kaldırma,Taşıma Raylı sistem Tavan Vinci  Operatörü; Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vincinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük Belgesinin yasal dayanakları nedir?

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Kurs Programı 05/04/2011 tarih ve 29 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.
Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Tavan Vinci Kullanıcıları Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük Belgesi almak zorundadır.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre “Kaldırma ve/veya iletme araçları Standartlarda süre belirtilmemişse Kontrol periyod (azami süre)1 Yıldır” denmektedir. Kontrole gelen denetçiler  tavan vinç kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
İş Güvenliği Uzmanları’da firmalarda Risk değerlendirme yaparken tavan vinç kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de tavan vinci kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.

Vinç Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar ve cezai işleme tabi tutulurlar.

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük Belgesi Nereden alınır?
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan İş Makinaları ve Operatörlük Kursundan alınır.

Tavan Vinci ehliyeti için kursiyer 40 veya 50 soruluk Motor testine tabi tutulur. Sınav sonucunda başarılı olan kursiyerler Direksiyon sınavına girerek geçerse belgeyi almaya hak kazanır. Kursiyer hangi iş makinası için sınava girmişse Sertifikaya o iş makinası adı yazılır.

Not:Tavan Vinci Operatörlük Belgesi alan operatörler,bu belgelerini trafiğe çıkmadıkları için ehliyete dönüştürmek zorunda değildir.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 1 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi;
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi veya Dilekçe

Vinç Operatörü; Kaldırma ve Yükleme (Vinç) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Kaldırma ve Yükleme (Vinç) Tipi İş Makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Kaldırma ve Yükleme (Vinç) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?

Kaldırma ve Yükleme (Vinç) Tipi İş Makinesi Kurs Programı 17/06/2009 tarih ve 74 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.

Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Vinç Kullanıcıları Kaldırma ve Yükleme (Vinç) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorundadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre “Kaldırma ve/veya iletme araçları Standartlarda süre belirtilmemişse Kontrol periyodu (azami süre)1 Yıldır” denmektedir. Kontrole gelen İNSPECTOR’ler (denetçiler) tavan vinç kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.

 • İş Güvenliği Uzmanları’da firmalarda Risk değerlendirme yaparken Vinç kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
 • Çalişma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de Vinç kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 • Karayolunda hareket eden Mobil Vinç kullanıcıları’da Karayolu Trafik Mevzuatı gereği Vinç Operatörlük belgesi almak zorundalar.

Vinç Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 36’da; Motorlu araçların, Sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Kaldırma ve Yükleme (Vinç) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel MÖğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve Kaldırma ve Yükleme (Vinç) Tipi İş Makinesi programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan İş Makinaları ve Operatörlük Kursundan alınır.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 1 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi;
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin alınan önlemlere uyarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, asfalt betonu kazıma makinesinin genel kontrolünü yapan, zemini kazıma ve malzemeyi yükleme işlemlerini yapan, kazıma ve yükleme sonrası işlemleri yürüten ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Sertliği farklı olan yumuşak ve orta sertlik arasındaki kayaları,asfaltları ve kömürü seçerek zeminden çıkarmak için mekanik kazıma tambur tahrikli yüzey maden makinasıdır. Maden makinası yükseklikleri ayrı ayrı ayarlanabilir iki farklı tasarıma sahip palet üniteleri ve iki aşamalı konveyör sistemi ile donatılmıştır.Yol asfatlt bakım ve onarımı esnasında eski asfaltı zeminden kazıyıp taşıyıcı sistemler ile istenilen yere aktarabilir. Belediyeler ve yol inşaatı firmaları tarafından yoğun olarak kullanılan bir iş makinasıdır. Bu iş makinası kullanan operatörler Yüzey Kazıma İş Makinası Operatörlük belgesine sahip olmalıdır.

YÜZEY KAZIMA TRIMER MAKİNASI OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

Dozer ehliyeti için kursiyer 50 soruluk Motor testine tabi tutulur. Teorik Sınav sonucunda başarılı olduğu takdirde Yüzey Kazıma makinesi ile uygulamalı sınava tabi tutulur.Bu sınavıda başarı ile kazandığında Yüzey Kazıma Operatörlük belgesi almaya hak kazanır. Kursiyer hangi iş makinası için sınava girmişse Sertifikaya o iş makinası adı yazılır.

Not:Yüzey Kazıma Makinesi Lastik tekerlekli olmadığından Ehliyete dönüştürülemez.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 1 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.

Delik Delme ve Sondaj Operatörü; Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Tipi İş Makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?

Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Tipi İş Makinesi Kurs Programı 27/05/2005 tarih ve 179 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.

Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Delik Delme ve Sondaj Kullanıcıları Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Tipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorundadır.

 • İş Güvenliği Uzmanları’da firmalarda Risk değerlendirme yaparken Delik Delme ve Sondaj Makinesi kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
 • Çalıima Bakanlığından gelen İş Müfettişleri’de Delik Delme ve Sondaj Makinesi kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 • Delik Delme ve Sondaj Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır.

Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 36’da; Motorlu araçların, Sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

ZEMİN DELGİ OPERATÖRLÜK BELGESİ NASIL ALINIR?

Zemin Delgi (delik Delme ve Sondaj) Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel MÖğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan İş Makinaları ve Operatörlük Kursundan alınır.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
 • 1 adet Fotoğraf
 • Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
 • Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu “G sınıfı sürücü olur” veya”İş Makinesi Kullanabilir” ibaresi yazacak,
 • Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.

Araç üzerine monte edilen Vakumlu Yol Süpürme Makinası; yardımcı motor, çöp haznesi, vakum fanı, hidrolik ve pnömatik sistem, fırça ve sulama sistemlerinden meydana gelmektedir. Çöp haznesi kapasitesi 3.5 m3’c kadar degişen ölçülerde, üzerine monte edilen araca bağlı olarak degişiklikler göstermektedir. Araç, isteğe bağlı olarak sağ yada sol taraftan ayrı ayrı olmak üzere tek taraflı kumanda edilebildigi gibi, aynı zamanda hem sağ ve hemde sol taraftan olmak üzere çift taraflı olarak aracın direksiyon kumanda sistemi dizayn edilebilmektedir. Çöp haznesi ile diger aksamlar olan; yardımcı motor, su tankı ve hidrolik sistem yağ tankı odası birbirinde ayrı olarak imal edilmiştir. Bu sistem scs ve ısı izolasyonu ve aynı zamanda bakım kolaylığı sağlamaktadır.

Vakum fanı direkt olarak çöp haznesinin üzerine monte edilmiştir. Fan çelik gövdeli hidrolik motor vasıtası ile tahrik edilmektedir. Bu sistem vakum kayıplarını önlemektedir. Süpürme esnasında tozlanmayı önlemek için kullanılan sulama sistemi vasıtası ile aynı zamanda vakum sisteminde toz tutma işlemi gerçekleştirilmektedir. Özel olarak dizayn edilen yüksek performanslı emiş yapılabilmektedir.

Operatör, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı operatör belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre rücu eder. Operatör belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak Zemin Süpürme  iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler yasa gereği 7/7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 1475 Sayılı iş Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.

ZEMİN SÜPÜRME BELGESİ NASIL ALINIR?

Zemin süpürgesi ehliyeti için kursiyer 50 soruluk Motor testine tabi tutulur.Teorik sınavı başarıyla tamamlayan kursiyer uygulama sınavına tabi tutulur.Uygulama sınavını da başarı ile tamamladığı takdirde Zemin süpürme Operatörlük belgesi almaya hak kazanır. Kursiyer hangi iş makinası için sınava girmişse Sertifikaya o iş makinası adı yazılır. Herhangi bir ehliyeti olan kursiyer Operatör Belgesini G sınıfı olarak işletebilir.

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 • 1 adet Vesikalık Fotoğraf
 • Sabıka kaydı
 • Diploma(Aslı yeterli)
 • Sağlık Raporu
 • Zemin süpürme ehliyeti almanın koşulları
 • 18 Yaşını doldurmuş olmak
 • En az ilkokul mezunu olmak
 • Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları
 • Kanunun 41.maddesinin (e)bendinde sayılı suçlardan hüküm giymemiş olmak

Not: Zemin süpürme ehliyeti belgesi almak isteyen kişinin her hangi bir ehliyeti olmasada müracaat edebilir.
Ehliyeti yoksa trafiğe çıkamaz, ancak şantiyede,tünelde trafiğe kapalı alanda kullanabilir