Ekinleri hasat etme amacıyla üretilen ve büyük tarlalardaki ekinleri kısa sürede biçerek, ekinin tanesiyle sapını birbirinden kolayca ayırabilen  makinalara biçerdöver denir. Bu gruba giren bütün araçların operatörleri iş güvenliği yasası gereğince biçerdöver  ehliyeti almak durumundadır.ori_98c2f077-043d-47e3-8e38-9b9512a5856c (1)

Biçerdöver  ehliyeti alacak adaylar kursda yapılacak olan teorik ve uygulamalı ve hafta sonları( 2 hafta Pazar günleri üçer saat)   yapılan eğitimden sonra.M.E.B’nın yetkilendirdiği müfettişler nezaretinde kurs binasında sırasıyla yazılı , sözlü  ve uygulamalı bir sınava tabi tutulur. Bu üç sınavdan da başarılı olan adaya (70/100 puan) sınav gününü takiben yaklaşık bir hafta içinde operatörlük sertifikası verilir.Aday bu sertifikayla beraber biçerdöver’i iş sahasında (tarla)  kullanabilir .Fakat trafiğe çıkamaz.Aday eğer trafiğe çıkmak istiyorsa bu sertifikayı ehliyetine işletmek durumundadır.Bu durumda aday trafik tescil şube müdürlüğünden randevu alarak ve istenen evrakları eksiksiz vermek kaydıyla aynı gün içinde G sınıfı(biçerdöver) işlenmiş ehliyetini alabilir.İşletme harcı 500 TL.dir

Sınavın niteliği: yazılı sınav 50 sorulu test sınavı şeklindedir.Bu soruların 25’i klasik motor dersi ile ilgili , 5’i hidrolik sistem 5’i peryodik bakım ve diğer 15’i de biçerdöverlerin  sınıflandırılması ile emniyet tedbirleri ve iş kazalarının önlenmesi ile ilgili  olacaktır.Ardından yapılan mülakat bütün konuları kapsayacak şekilde sözlü olarak yapılmaktadır.

Uygulama sınavı da kursun iş sahasında kursun Biçerdöver makinesında  yine müfettişlerin gözetiminde klasik biçerdöver   hareketlerinin yaptırılarak adayın yetkinliğinin ölçülmesi şeklinde olur.

 

Kayıt İçin İstenilen evraklar ;

  • 2 adet biometrik fotoraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Öğrenim belgesi
  • Sabıka kaydı Ve sağlık raparu
  • Fark için ehliyet fotokopisi