Çankırı Cad. Vakıf İş Hanı No:67 Kat 4

EKSKAVATÖR BELGESİ

EKSKAVATÖR BELGESİ KURSU 

Ekskavatör ehliyeti operatörlük belgesi almak isteyen operatör adayları, Öncelikle Teorik ve uygulamalı ders eğitimlerini tamamladıktan sonra 3 aşamalı sınava girer.

Ekskavatör ehliyeti için Girilen sınavlar

  • 1.Aşaması test usulü 25 sorudan oluşan yazılı sınav,
  • 2.Aşama 10 adet sorudan oluşan sözlü sınav
  • 3. Aşama Uygulama sınavı

Bu üç aşamalı iş makinesi operatörlük sınavı aynı gün yapılır. Sınavın 1. Aşamasında başarılı olan aday Sözlü sınava alınır Sözlü sınavda başarılı olan operatör adayı 3. Ve son aşama uygulama sınavına alınır. Sınavlarda başarılı olan operatör adayları Ekskavatör belgesi almaya hak kanır.

Ekskavatör Ehliyet Nasıl Alınır?

Ekskavatör ehliyeti sahibi olmak isteyenler öncelikle İş Makineleri operatörlük Kurslarına kayıt olmalı. 18 yaşını bitirip 19 yaşından gün alanlar, Öğrenim Tahsil şartı en az ilkokul mezunu olan bireyler, Sürücü olur sağlık koşullarını taşıyan herhangi bir rahatsızlığı olmayanlar ekskavatör belgesi alma hakkına sahiptir.

Ekskavatör belgesi için gerekli evraklar

  • En az İlkokul Mezunu olduğunuzu gösterir diploma, tastikname, öğrenim veya öğrenci belgesi
  • 2 Adet fotoğraf
  • Adliye, Kaymakamlık veya E-Devlet üzerinden alınmış Sabıka Kağıdı
  • Ehliyet için alınmış Sürücü olur raporu Aile hekimi, Özel veya Devlet hastanelerinden