• Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,
  • T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
  • Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
  • Tahsil durumunu gösteren belge (İlköğretim okulundan mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi)
  • Dört adet resim.
  1. Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “B” sınıfı sürücü belgesi (otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için) olanlar; SRC 4, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. “C “sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için) olanlar “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi olanlarda; SRC 4 Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.
  1. Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir