Türkiye’nin AB mevzuatına uyum çalışmaları çerçevesinde, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından istihdam edilen kişilerin Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları şart koşuldu.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren firmalar için, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi en az bir (ÜDY) istihdam etme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca sürücülere de (SRC) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olma zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

Kimler SRC Belgesi Almak Zorunda?

  • Eşya taşımacılığında kullanılan her türlü kamyon, kamyonet, çekici, yarı römork, tanker v.b. araçları kullanan sürücüler.
  • İl sınırları içinde ve 100 KM ye kadar mesafedeki şehiriçi taşımalar hariç olmak üzere, yolcu taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, otomobil (sadece A yetki belgesi kapsamındaki) sürücüler.

SRC Türleri Nelerdir?

  • SRC 1 Uluslararası yolcu taşımacılığı
  • SRC 2 Yurtiçi yolcu taşımacılığı
  • SRC 3 Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
  • SRC 4 Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
  • SRC 5 Tehlikeli madde taşımacılığı