İş Kamyonu Transmikser ve Beton Pompa Operatörütransmikser

İş kamyonu ve Beton Pompa Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mobil ve yer (sabit) beton pompa makinelerini, beton dökümüne hazırlama, beton dökme ve döküm sonrası bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kursun Amaçları:

– İş güvenliği kuralları esas alınarak çalışma disiplini kazanılması
– Kullanılan araçların teknik özelliklerinin bilinmesi
– Kullanılan araçların bakımlarının öğrenilmesi
– İleri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi
– İlkyardım kurallarının öğrenilmesi
– Trafik kurallarının tekrar gözden geçirilmesi
– Beton hakkında temel bilgiler öğrenilmesi
– Lastik kullanımı hakkında bilgi verilmesi
– MYK(Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından THBB’ye hazırlatılan Pompa Operatörleri Meslek
Standardına uygun personel eğitilmesi

Transmixer Kursu’na Kayıt için Gerekli Evraklar ;

  • 2 adet biometrik fotoraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Öğrenim belgesi
  • Sabıka kaydı Ve sağlık raparu
  • Fark için ehliyet fotokopisi

.